مقبره خواجه ربیع در میان باغ وسیعی واقع شده است، تمامی جلوه های زیبای هنری را می توانید در فضای این باغ مشاهده نمایید. این مقبره روی چهار ایوان به ارتفاع 18 متر قرار گرفته است. تزیین دیوار باغ با کاشی کاری های رنگارنگ و خاص و همچنین نقاشی های جذاب، زیبایی های محیط باغ را دو چندان کرده است